Cadena de Talentos investeert in jong, kansarm talent dat zelf de veranderingen vorm kan geven in een omgeving waar dat broodnodig is.

Dat doen we door met uw hulp jongeren tussen 15 en 20 jaar uit de sloppenwijken van Lima, Peru, de kans te geven een beroeps- of universitaire opleiding te volgen en middels workshops en een Summer University ‘change agents’ te worden. Deze jongeren worden geselecteerd op talent, doorzettingsvermogen en sociaal karakter.

Zo ontstaat een ‘denktank’ die op den duur zelfstandig verder kan. Alle studenten nemen bij aanvang de morele verplichting op zich om hun talent weer terug in te brengen in de sloppenwijk waar ze vandaan komen en een deel van hun toekomstige inkomen beschikbaar te stellen aan andere jongeren, die dan op hun beurt opgeleid kunnen worden.