anbi_drukwerk_voorbeeld

RSIN: 818647474

Contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Beleidsplan:
Zie homepage

Doelstelling

Beloningsbeleid:

De behoefte aan transparantie was één van de redenen om zelf een stichting te beginnen. Transparantie betekent vooral duidelijk geldstromen. Iedere sponsor die iets bijdraagt voor jong talent, zal dat bedrag daar ook voor 100% terecht zien komen. Bestuursleden krijgen geen vergoeding, ook niet voor het reizen naar Peru. Lopende kosten van stichting worden betaald uit de bijdragen van de bestuursleden zelf en in voorkomende gevallen van algemene giften. In de jaarverslagen is op heldere wijze terug te vinden wat er precies met de geldstromen gebeurd. Wel zo duidelijk.

Verslagen uitgeoefende activiteiten:
Zie nieuwsbrieven

Financieele verantwoording: 
Zie Jaarverslagen

Jaarrekening_2017_CdT incl toelichting