2018 Was een bijzonder jaar. We vierden 10 jaar Cadena, besloten om ons commitment nog eens met 10 jaar te verlengen en onze jonge vrienden hebben laten zien dat Cadena sterker is dan ooit: parken werden opgeruimd, schoongemaakt en voorzien van zelfgemaakte prullenbakken; de allereerste banenbeurs van Pamplona werd georganiseerd, door en voor de jongeren van Pamplona met hun inmiddels opgebouwde netwerk buiten de wijk ; de sollicitatieprocedure kreeg een digitale portal en werd 2 keer gehouden dit jaar met als resultaat voorlopig 14 (!) nieuwe kandidaten; en er wordt hard gewerkt aan een project om ondernemerschap te ontwikkelen.
2018 Was ook het jaar dat onze jonge vrienden uit hun geliefde Talents Point werden gezet. Omdat ze niet mee wilden werken aan de politieke agenda van de beheerder van het pand moesten ze plaats maken voor een vereniging van bejaarden. Dat is triest als je bedenkt dat we hier proberen te bouwen aan de toekomst en recent nog een renovatie aan het pand hadden gedaan, maar tegelijkertijd zagen we de lachende gezichten van een groep zeer zelfverzekerde jongeren die bij de politie hun verhaal gingen halen. En vervolgens zichzelf op andere creatieve manieren organiseerden. Cadena de Talentos is immers zoveel meer dan een gebouw. De essentie van Cadena leeft in ons en is zichtbaar en voelbaar in wat we doen en hoe we met elkaar omgaan.

2018 Was ook een bijzonder jaar omdat de zittende president van Peru af moest treden als gevolg van een groot corruptieschandaal. Dat bracht de bij de meesten onbekende Vizcarra aan de macht. Een nieuwe president die op nog nooit vertoonde manier de bezem haalt door corruptie en vriendjespolitiek in Peru. In november culmineerde dat in een referendum waarin het Peruaanse volk massaal stemde om het (lang zittende en grotendeels van corruptie verdachte) parlement niet herkiesbaar te stellen, de corrupte juridische macht te herorganiseren en bijdragen aan politieke partijen transparant te maken. Diverse machtige personen verdwenen al achter de tralies en er is een sfeer van hoop in de plaats aan het komen van het gevoel van machteloosheid wat zo lang overheerste.
Er lijkt ruimte te komen voor nieuwe ideeën, maar enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats: grote veranderingen als deze worden zelden snel én goed doorgevoerd. Waar is na de Arabische lente de situatie nu echt enorm verbeterd?
Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in een nieuwe generatie van leiders die op basis van waarden en in dienst van het grote geheel het stokje over kunnen nemen.
Het is onze vurige wens dat elk van de jongeren die deel heeft genomen aan het programma van Cadena op de korte of lange termijn zijn of haar kansen grijpt die zich onherroepelijk voor gaan doen om anderen te inspireren met ideeën en acties die ons dichter bij een toekomst brengen waarin ruimte is voor iedereen, en voor alles wat leeft, niet alleen een kleine elite.
Wat dat ontzettend moeilijk maakt is dat we onze mogelijkheden vaak beperken door onze manier van denken. In onze eerste levensjaren kopiëren we, onbewust, de gedrags- en denkpatronen van de omgeving waarin we worden geboren. Dat is een belangrijke reden waarom rijke kinderen een langere levensverwachting hebben, arme kinderen vaak hun hele leven arm blijven en kinderen die in een gewelddadig gezin geboren worden later op hun beurt ook weer onderdeel vormen van een gewelddadig gezin.
Onze grootste uitdaging is daarom om onze potentiële grootsheid te realiseren, en te begrijpen dat onze beperkingen vooral tussen onze oren zitten. Als we die patronen kunnen doorbreken zijn we in staat tot grote dingen.
Daarom heeft Cadena de Talentos een lange termijn visie. Daarom werken we geduldig, met vallen een opstaan, aan een toekomst waarin deze groep jongeren inspirerende leiders bij bedrijven, onderwijsinstellingen, de overheid, in gezinnen en in wijken zijn. Want als ideeën de wereld regeren, wie regeren dan de ideeën?