Na rijp beraad wordt het bestuur van oudgedienden (Dante en Carlos) afgelost door een vijftal onder aanvoering van een vrouwelijke voorzitter: Anna Maria (midden).
Op de foto wordt ze geflankeerd (vlnr) door Juan José (oud voorzitter en penningmeester), Yamilet, Milagros en Jean Pierre (secretaris, zat vorig jaar ook in het bestuur). Het was mooi om zoveel mogelijk studenten de kans te geven wat bestuurlijke ervaring op te doen, maar voordat een nieuw bestuur goed op gang was, zat het jaar er al weer bijna op. Het stokje overdragen is een uitdaging, het uitvoeren van wat langere termijn plannen lastig en het bouwen van relaties met de buitenwereld kost tijd. Daarom zal dit nieuwe bestuur voor drie jaar aan de slag gaan. Cadena blijft zich vernieuwen, zo ook op de vlak. Veel succes nieuw bestuur!