Monthly Archives: February 2018

  • Na rijp beraad wordt het bestuur van oudgedienden (Dante en Carlos) afgelost door een vijftal onder aanvoering van een vrouwelijke voorzitter: Anna Maria (midden). Op de foto wordt ze geflankeerd (vlnr) door Juan José (oud voorzitter en penningmeester), Yamilet, Milagros en Jean Pierre (secretaris, zat vorig jaar ook in het bestuur). Het was mooi om […]

    CONTINUE READING
Cadena de Talentos © 2019