Vandaag kregen we een zeer hoopgevend bericht. Tijdens de jubileumbijeenkomst in Pamplona Alta op 14 februari gaan we kennismaken met 2 ambtenaren van de gemeente. Waar we een paar jaar terug nog louter op dichte deuren stuitten in onze zoektocht naar een locatie van Talents Point heeft de gemeente nu ook ingezien wat wij al jaren weten: de kracht van investeren in jonge mensen met talent en de wil om iets te doen voor hun medemens. Indien alles gaat zoals men hoopt zou er steun te verwachten zijn van deze ‘strategische agenten’ bij het aangaan van allianties met opleidingsinstituten, sponsors van evenementen en publiciteit. Het doel: dit project als model gebruiken om uit te rollen in het hele district.

Duim je met ons mee?