2 Oktober was Cadena de Talentos, in de persoon van Marijn, aanwezig bij de Stichting Wereldcoachdag in Utrecht.
We waren, samen met ‘Dogon Vrouweninitiatief’ en ‘The Hunger Project’ te gast bij de stichting Breekjaar, waar jong volwassenen een jaar de tijd nemen om een doorbraak te realiseren in hun leven.
Veel raakvlakken met Cadena dus. We presenteerden onze activiteiten aan een kleine 15 Wereldcoaches en 5 ‘brekers’.
Tevens leidde Marijn een workshop over ‘verbinding’. We hopen straks diverse Wereldcoaches als sponsors te mogen begroeten!